Author: Preeti Agarawal
Date: 2020-03-27 11:00:12

SELVRAPPORTERING OG PROGRESSJON

Vi bruker digitale selvrapportering som sikrer målbar progresjon. Skjemaene er forskningsbaserte og universale. Dette betyr at du som pasient kan presentere resultatene til både fastlege, fysioterapeut, sykehus med mer.

WORKSHOP

Workshop er ledet av autoriserte fysioterapeuter der deltakerne har mulighet til å stille spørsmålprat underveis. Fysioterapeuten har en praktisk tilnærming til temaet, og målet er at deltakeren skal sitte igjen med nyttige tips og verktøy for å bedre takle muskel- og skjelettplager

FÅ OPPFØLGING EN-TIL-EN

Få en-til-en samtale med fysioterapeut til å kunne følge opp på de spørsmålene du måtte ha etter workshopen

FINN EKSPERT – kommer snart

Møt fysioterapeuter med ulik kompetanse som kan hjelpe deg med å gjøre endringene som trengs for en bedre arbeidshverdag