Author: Preeti Agarawal
Date: 2020-03-31 12:35:45

#OM POSITIVAL

Positival er en forskningsbasert oppstartbedrift som har som mål å hjelpe, veilede og fremme helse til personer med muskelskjelettplager. Vi har høye standarder og bruker innovative løsninger, som teknologi, for å gjøre det lettere for folk å lære å håndtere problemene deres når det trengs, uavhengig av hvor de er.

Økt helsekompetanse

Helsekompetanse, kunnskap og kompetanse som sine plager, er helt sentralt for at du skal kunne håndtere dine smerter fra dag til dag. Faktisk kan tidlig kompetanse gi raskere resultater og dermed korte ned på din sykehistorie. Vår verdi er å formidle kunnskap som er oppdatert og forankret i nyeste forskning slik det skal være.

Dette vil du lære på workshop:

  • Hva er smerte basert på nervovitenskap (anatomien av smerte)?
  • Hva er konsekvensene?
  • Hva gjøre for å håndtere smertene dine?