Author: Preeti Agarawal
Date: 2020-05-04 10:21:02

Vi jobber for å fremme og integrere state-of-the-art forskning og behandlingsverktøy til publikum med mål å redusere uførhet og funksjonsnedsettelse og fremme positiv helse

Positival støtter FNs bærekraftsmål.

  • 3: Vi gjør evidensbasert fysioterapi tilgjengelig for alle
  • 9: Vi bruker innovative løsninger for å følge paradigmeskiftet i fysioterapien
  • 17: Vi jobber på tvers av flere faglige disipliner og profesjoner for å levere en samfunnsnyttig løsning